Doseljenici iz Pologa (Hercegovina)

Ispis

Iz Pologa (Hercegovina) u Nuštar i okolna mjesta

Ivan Novak (Barbarac) s 7 čeljadi 1954. 

Žarko Novak 10 čeljadi 1955.

Grgas Zovko Begović s 5 čeljadi 1956.

Luka Zovko Begović 1969.

Miloš Zovko Begović Lukin s 3 čeljadi 1963.

Marko Zovko Begović Lukin, 1968.

Vinko Zovko Begović s 5 čeljadi 1955.

Branko Zovko Pezić

Jozo Bošnjak s 3 čeljadi 1951.

Nikola Marić s 6 čeljadi 1955.

Jure Markić 1938. u Vinkovce

Petar Markić Mate 1958. u Mikanovce

Ivan Naletilić u Slavoniju

Marko Zovko Frane u Mikanovce 1948.

Izvor: http://monografijapolog.blogspot.com