NUŠTAR kroz povist

  • Povećaj slova
  • Vrati
  • Smanji slova

Dr. Andrija Živković

Dr. Andrija Živković      Rodio se u Sikirevcima 23. 11. 1886. godine. U Rimu na Gregorijani postigao je doktorat iz filozofije (1909.) i teologije (1913.). Za svećenika zaređen u Rimu 28. 10. 1912. godine. Vrativši se sa studija obnašao je službu kapelana u Nuštru (1913.),....

       Dr. Andrija Živković, u trenutku kad je bio imenovan glavnim i odgovornim urednikom, obnašao je službu tajnika biskupije i profesora filozofije i sociologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu. Već tada je, kao mlad svećenik i profesor, očitovao ozbiljnost znanstvenog radnika. Rodio se u Sikirevcima 23. 11. 1886. godine. U Rimu na Gregorijani postigao je doktorat iz filozofije (1909.) i teologije (1913.). Za svećenika zaređen u Rimu 28. 10. 1912. godine. Vrativši se sa studija obnašao je službu kapelana u Nuštru (1913.), profesora na Liceju (1913. - 1914.), tajnika biskupije (1914. - 1920.), profesora filozofije i sociologije na Bogosloviji (1914. - 1925.), prvoga prefekta u Sjemeništu (1914. - 1918.), prebendara (1917. - 1918.), pravog člana konzistorija (1920. - 1925.), profesora morala (1923.), biskupskoga kancelara (1920. - 1925.), profesora retorike i hodegetike (1923. - 1924.). Prijavio se u natjecaju za profesora Sveučilišta u Zagrebu, gdje je postao redovni profesor na Katoličkom bogoslovnom fakultetu (1925). Obnašao i službu dekana Bogoslovnog fakulteta i rektora Zagrebačkoga Sveučilišta (1938.). Umro je u Zagrebu, 10. 1. 1957., u 71. godini života i 45. svećeništva. Bio je veliki znanstveni radnik objavivši niz samostalnih djela. Surađivao je u brojnim listovima, teološkim i drugim stručnim časopisima, kao što su Luč, Hrvatska straža, Vrhbosna, Glasnik, Hrvatska Prosvjeta, Bogoslovska smotra, Za vjeru i dom, Vjesnik župe sv. Marka, Nedjelja. Zajedno s dr. Matijom Belićem osnovao u Đakovu “Đakovacke pučke novine” (tjednik), koji je kasnije izlazio pod imenom “Narodna obrana”. U tom razdoblju prevladavaju članci s podrucja katehetike, pastorala i prava, a značajno mjesto imaju i oni iz područja biblijskih znanosti (autor im je dr. Spiletak). Glasnik prati zbivanja u domaćoj i općoj Crkvi. U državi SHS nastaju novi problemi: pokret nižega klera koji se djelomično izrodio u starokatolički pokret u nas, te pitanja Katoličke Crkve u novoj državi. Naši u svjetskim razmjerima mali gradovi počinju se širiti i izazivati pastoralne probleme kojima posvećuje pažnju i naš Glasnik. U zadnjoj godini uredništva uz ime urednika stoji da je urednik bio i biskupski kancelar i tajnik, te je godine, naime, imenovan biskupom Mons. Antun Akšamović, vicerektora sjemeništa.

Izvor: UREDNICI I SURADNICI GLASNIKA / VJESNIKA ĐAKOVAĈKE I SRIJEMSKE BISKUPIJE OD 1873. DO DANAS

 

Komentiranje za ovog članka više nije moguće.


Prijevod

Pretraživanja:

Prisutni za međusobno natipkavanjeNa mriži (odaberi ispod)

Prika na mriži max min

Powdered by EvNix

Sada na mriži:

Powdered by EvNix