NUŠTAR kroz povist

  • Povećaj slova
  • Vrati
  • Smanji slova

Plemstvo Sandor de Szlavnicza u Slavoniji

E-pošta

Historický prehľad od 12 storočia do roku 1944. - Povijesni pregled od 12. stoljeća do 1944.

U središnje naselje kakav je stoljećima bio Nuštar sredinom 12. stoljeća osnovan je red Sv. Benedikta te je izgrađen samostanski kompleks Duha Svetoga. Sredinom 14. stoljeća, kralj Karol Robert darovao je gospodstvo Nikolausu Berzeti. Postoji spis iz 1353. u kojem Nikolaus potvrđuje granice njegova gospodstva Monostor. ...


Gospodstvo dijelom prelazi u vlasništvo plemstva Gorjanski godine 1381, a 1396. i u cijelosti nakon smrti Nikolausa Berzette 1401. godine. Kralj Žigmund u dokumentu iz 1419. daruje na upravljanje gospodstvo plemstvu Gorjanski sa sjedištem u Vukovskoj župi, područje Monostar s benediktinskom opatijom. Plemeniti Gorjanski umire u 1427, prema dokumentu iz godine 1474. Monostor se spominje kao sjedište Petra Dobossy iz Bačke, dobio ga je donacijom. U 15. stoljeću Turci su nakon bitke kod Mohača 1526, najvjerojatnije zauzeli utvrđeno sjedište Nuštar, pretpostavlja se da su svećenici pobjegli iz benediktinske opatije. Nakon poraza i protjerivanja Turaka, u pismu spominje 1697, Oppida Nustor "(utvrđeni kompleks) predio distristus Essekiensis (Osijek regija). Kao imovina u vlasništvu Dvorske komore u 1703, u vrijednosti od 22.000 forinti, a car Leopold I., prodaje za 11.000 forinti svibnja 1703, udovica pukovnika Ivana Makara zaslugom muža u borbi i Pečuha Požehy. Nakon njezine smrti, njezin sin prodaje imovinu na 19. lipnja 1715 14.000 forinti grofu Maksimilijanu Eugenu de Gosseau Heneff... posjetom Pečuškog biskupa u 1729. se navodi da grof Gosseau gradi dvorac uz cestu u 1737. Nuštar stječe županiju. Grof umire u 1741, a pokopan je u kapeli dvorca. Njegovi nasljednici prodali nekretnine ožujka 1746 barunu Franji Trenku za 16 000 forinti. Posjed djelomično prelazi na grofove Gorjanski od 1381. do 1396. i u cijelosti nakon njegove smrti Nikole Berzette 1401. Nakon barunovog uhićenja i njegove smrti u Spilbergu u Brnu u 1749, njegova imovina je zaplijenjena. Grofovija Nuštar nalazi u posjedu kraljevske komore od 1746 do 1751, kada ga je kupio za 35 000 forinti barun Michael de Sandor Szlavnicza. Sin Josip Sandor de Szlavnicza radi seljačkog nezadovoljstva protiv njega odriče se vlasništva u kasnim 1767. u korist svog brata Antona Sandor de Szlavnicza. Grof Anton Sandor de Szlavnicza upravljao je imanjem sve do svoje smrti u 1802., kada su ga njegova djeca naslijedili. Sin Sandor Vincze de Szlavnicza odriče se prava na nasljedstvo u korist svojih sestara Josephine, Anne i Ester. Grofica Josephine de Sandor Szlavnicza udaje se u 1782. za grofa Khuen-Belassi (podrijetlom iz Tirola – U vojnu krajinu je došao kasnom 18. stoljeću kao visoki dužnosnik u austrijskoj vojsci) postaje vlasnikom 1/3 nuštarskog vlastelinstva. U bici kod Dubice grof Anton je teško ranjen i umire 1788. u Zagrebu. Grofica Josephine Sandor de Szlavnicza opet se udaje za grofa Franca Attems. Umrla je 1803.
Godine 1810. nuštarsko vlastelinstvo se dijeli na tri jednaka dijela. Jednu trećinu su naslijedila djeca Josipa i Antuna I. Khuen - Esther Ernestine i Anton II. Khuena. Grof Anton II. Khuen-Belassi u 1810., se oženio groficom Carolinom Viczay - Hedervary. Oni su odlučili trajno nastaniti u Nuštru. Anton II. odkupljuje 1811. i druge dvije trećine nasljednica sestara Ane i Esther. U spisu 1821. nadvojvoda Josip prenosi nuštarsko vlasništvo na Antona Khuena. Anton II. i Caroline imali su šestero djece (troje je rođeno u Nuštru). Nakon očeve smrti, tri brata su naslijedili vlastelinstvo, Heinrich, Karlo i Anton III. Oni su suvlasnici do 1871, kada Karlo prepisuje svoj dio bratu. Heinrich Khuen u 1852, imenovan je za člana Šumarskog Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva u 1857. i članom Pokrajinskog gospodarskog društva u Beču. U 1867. njemu i bratu, Antunu III. Dodijeljeno je počasno državljanstvo Osijeku. Nakon smrti Heinricha 1880. imanje u punom vlasništvu prelazi Antunu III. koji se u 1847. ženi groficom Angelicom Izdenczy de Monostor. Imali su sedmero djece, od kojih je najstariji Dragutin Carolus-grof Khuen rođen u 1849. u Nuštru imenovan 1883. za hrvatskog bana.

Najmlađi brat Heinrich II. Jakov Hinko rođen je 1860. u Nuštru (pukovnik austrijskoj vojsci) nakon smrti njegova brata Antona IV. 1890. oženio se s groficom Johanne (Ivanea de Eltz iz Vukovara. On je napustio vojsku i posvetio se nuštarskom gospodarstvu. Godine 1903. uveo je električna svjetla u posjedu i mlin. Dekretom kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog pokrajinskog povjerenstva pri vladi je Hinko imenovan za tajnika Pokrajinskog povjerenstva za znanost, umjetnost i povijest Kraljevine Hrvatske i Slavonije u razdoblju 1916 - 1920. Bio je utemeljitelj Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Nuštru i njegov predsjednik 1919. Supruga Ivana je bila predsjednik Saveza društva Crvenog križa u Vinkovcima (umrla 1907). Bio je poznat kao hrvatski patriot i u narodu je bio vrlo popularan. Nakon smrti njegova oca 1928. Hinka koji je s mnogim predaka pokopanih u plemenite grobnice u Nuštru, naslijedili su nekretnine i dvorac djece, tako Heinrich III. Ludvine i podijeljen u dva dijela brave i Carolus boravi sa suprugom u malom dvorcu. Plemeniti Khuen-Belassi ostavlja Nuštar u 1944 od strane Kotarskog narodnog odbora u Vinkovcima. Nakon Drugog svjetskog rata, a imanje je dodijeljeno na upravu poljoprivrednoj zadruzi, te je sada je tamo osnovna škola i dom starih ljudi.

Izvor: blog Veridius merciurius (http://veridicusmercurius.blog.cz/0611/panstvo-sandor-de-v-slavonii)

 

Komentiranje za ovog članka više nije moguće.


Prijevod

Pretraživanja:

Prisutni za međusobno natipkavanjeNa mriži (odaberi ispod)

Prika na mriži max min

Powdered by EvNix

Sada na mriži:

Powdered by EvNix