NUŠTAR kroz povist

  • Povećaj slova
  • Vrati
  • Smanji slova
Naslovna stranica

Povijest, stanje i razvitak pilanarstva

E-pošta Ispis

     Prva parna pilana u Slavoniji podignuta je 1858. godine u Krivaji kod Orahovice, a imala je 2 pile i snagu 30 KS (~22 kW). Kapacitet te pilane bio je 8 000 m3 godišnje. Zatim je podignuta i pilana u Nuštru 1862. godine. a imala je 5 vertikalnih jarmača s 80 KS (~60 kW) parnog pogona. Kapacitet joj je bio 25 000 m3 godišnje.

Izvor: Ištvanić, J.; Đukić. I.; Samoščanec, M.; Šahman, M. 2001: Povijest, stanje i razvitak pilanarstva

 

Slavonija u sastavu osmanskog carstva

Ispis PDF

Dijelovi iz diplomskog rada

...

     Važan izvor za Osijek u XVII stoljeću je Evlija Čelebi, on je ovome gradu posvetio najviše pažnje u obilasku Slavonije. Njegove opise treba uzimati s rezervom, jer je bio sklon pretjerivanjima. On navodi da se grad sastoji od srednjeg grada, citadele i vanjske varoši. S brojem kuća i džamija pretjeruje, ali nam daje vrijedne opise nestalih osječkih džamija (Sulejmanije, Kasim-pašine i Mustafa-pašine). Ugradu navodi i medrese, tekije, mektebe, sebilje, hamame, hanove, karavansaraj, dućane i turbeta. Interesantan je njegov etnografski osvrt na stanovnike Osijeka, za koje kaže da nose krajiške kalpake i raznovrsne čohane s srebrnim tokama ta da govore mađarski.

 

Doprinos slavonskih vlastelinstava od kraja 17. st. procesu europskih integracija

Ispis PDF

Još prije mira u Srijemskim Karlovcima 1699.godine počela je Bečka komora dijeliti, prodavati ili poklanjati posjede u Slavoniji, uglavnom stranim vlasnicima. Ti novi vlasnici, uglavnom visoko europsko plemstvo, koji su prisutni u Slavoniji nakon oslobođenja od osmanske vlasti, imali su dugotrajan i značajan utjecaj na cjelokupan gospodarski i društveno-politički razvitak. Sumarni katastar veleposjeda najbolje pokazuje kako je i išla razdioba posjeda u Slavoniji, te kako je Slavonija ponovno integrirana u europski gospodarski i kulturni krug.

 

Saveznička bombardiranja Srijema u Drugome svjetskom ratu

Ispis PDF

     Godina 1943. obilježena je prevagom zapadnih saveznika i Sovjetskog Saveza na europskim bojištima, pri čemu prisustvo anglo-američkih snaga na jugu Italije označava i početak zračnih aktivnosti nad područjem Nezavisne Države Hrvatske (NDH). A od 1943. i partizanski pokret uživa sve veću naklonosti zapadnih saveznika, što je potvrđeno pružanjem materijalne pomoći partizanima te prijevozom i prihvatom ranjenih partizana te izravnim sudjelovanjem zrakoplovstva u strateškom bombardiranju, kao i u ratnim operacijama u nas.

 

Motociklističko natjecanje 14. kolovoza 1927.

Ispis PDF

startincircuitulbaneasa1929

    Prvo natjecanje vozača MK "Slavonac" bilo je klupsko prvenstvo održano 14. kolovoza 1927. u okviru proslave 10. obljetnice djelovanja osječkog Hrvatskog Građanskog Šport Kluba (HGŠK). Cestovno motociklističko natjecanje, u dužini od 98 km, održano je na relaciji Osijek - Borovo - Nuštar - Osijek.

 

Hrvatski Parlamentarni izbori 1913.

PDF

     Hrvatski Parlamentarni izbor održan je 16. i 17. prosinca 1913. Od ukupno 209,618 birača, glasovalo ih je 111.654. Hrvatsko-srpska koalicija (Hrvatska Nezavisna Stranka, Srpska Samostalna Stranka i ostale neovisne stranke) osvojila je 43.645 glasova, Hrvatska Stranka Prava bila je na drugom mjestu s 15.834 glasova, Starčevićeva stranka prava je osvojila 14.446 glasova i Hrvatska Pučka Seljačka Stranka 13,024. Unionisti izvan stranaka/Staromađaroni su dobili 15.616 glasova.

Predstavnik izborne jedinice u Nuštru bio je Mark Aurel pl. Fordoczy (inače podžupan Varaždinske županije). Nije poznato koju je stranku predstavljao.

 

Turska osvajanja Slavonije, Srijema i Baranje (etničke i konfesionalne promjene kao posljedice tih događaja)

PDF

     Prostore između Bosuta i Dunava, kraj od Ilače do Vinkovaca, Turci su osvajali iz pravca Beograda preko Srijema, a odatle su išli u pravcu Osijeka, pa na zapad do Požege i Pakraca. Osvajanja ovih krajeva trajala su gotovo punih 10 godina (1526.-1536.). Pošlo im je za rukom osvojiti i neka važnija utvrđenja, poput Sotina, Vukova, Borova, Nuštra, Vučedola, Slakovca i Mikloševca. Tijekom 1536. su pala i oba ceranska utvrđenja, zatim Gradište, Ivankovo i Poljana. Na rijeci Vuki pao je Hermangrad (op.a. utvrda pored Antina), pa je tako bio otvoren put za osvajanje Đakova. Najveći broj utvrda koje su zauzeli Turci su spalili i porušili, samo u manjem dijelu postavili su posade, primjerice u Ivankovu i Hermangradu.

 

Seljački nemiri u istočnoj Slavoniji i Sremu 1736. g

Ispis

     Prema tužbama seljaka sa spahiluka Nuštar grofa Kozoa (op.a. Cosseau), njih su podjednako teretile obaveze prema vojsci i spahiji. Pošto je spahija od njih ubirao kontribuciju, odnosno naturalije za vojsku, on je činio zloupotrebe i ove obaveze povećavao....

 

Nazivi mjesta iz 1828. tijekom mađarskog popisa stanovništva

Ispis PDF

SZEREM MEGYE (Srijemska županija):

Antin, Babszka, Bacinci, Banostor, Banovcze, Beocin (possessio), Beocin (monasterium), Berak, Berkasovo, Besenovo (Ilok mellett), Besenovo, Bingula, Bobota, Bogdanovec, Brestac, Bosnjaci, Budjanovci, Ceric, Cakovci, Calma, Cerevic, Divos, Dobrinci, Erdoveg, Gabos, Grgeteg, Grabovci, Grgurevci, Grabovo, Gjipsa, Ilaca, Ilok, India,  reg, Jankovce, Jarkovci, Jarmina, Jazak, Jazak (monasterialis), Kamenica, Korog, Kovesdin, Kraljevci, Krusedol, Krusedol (monasterialis), Kukujevci, Ledinci, Lezimir, Lovas, Ljuba, Mali Radinci, Mala Remeta (monasterialis), Mandjelos, Maradik, Marinci, Markusica, Miklusevci, Mohovo, Molovin, Negoslavci, Neradin, Nestin, Novak, Nustar, Opatovac, Oppovo (monasterium), Ostrovo, Pacetin, Pavlovci, Petrovci (dominii Ruma), Petrovci (Vukovariensis), Privina Glava (monasterialis), Putinci, Rakovac monasterialis, Ravanica, Rivica, Ruma, Sarengrad, Satrinci, Sid, Sisatovac, Suljam, Svinjarevci, Sibac, Sotin, Sot, Stejanovci, Subotiste, Susek, Svilos, Trpinja, Tompojevci, Tordinci, Tovarnik, Veliki-Radinci, Velika Remeta, Vera, Vrdnik, Vizic, Voganj, Vukovar (Novi es Stari).

 

Borba Pečuške biskupije za crkvenu desetinu u Slavoniji od oslobođenja od osmanske vlasti do 1761. godine

Ispis PDF

districtus ivankovariensisPoslije pobjede kršćanske vojske kod Beča i Parkanya 1683. godine, te neodgovaranja na mirovnu ponudu, Bečki je dvor odlučio započeti rat za oslobođenje od osmanske vlasti. Stoga je 1684. godine glavnina kršćanske vojske započela vojne akcije za oslobođenje Madžarske, a pomoćna vojska otvorila je drugu frontu napadom na Viroviticu. Do kraja 1687. godine kršćanska vojska oslobodila je cijelu Mađarsku i Slavoniju, a slijedeće godine osvojila Beograd te je prodrla na Balkanski poluotok. Međutim, osmanska vojska izvršila je protuudar te je tijekom 1690. godine ponovo osvojila Beograd i provalila u Slavoniju nastojeći ponovo zauzeti Osijek, što joj nije uspjelo. U ljeto 1691. godine kršćanska vojska porazila je osmansku vojsku kod Slankamena, te započela vojne akcije na oslobođenju Slavonije, što joj je uspjelo do kraja listopada iste godine.

 


Stranica 2 od 5

Video materijali

Prijava/Odjava

Možda niste znali:

Peter Titz, bečki graditelj orgulja, fisharmonika i harmonija

Djelovao je polovinom i u drugoj polovini 19. stoljeća na prostoru tadašnje Habsburške i Austrougarske Monarhije. Izvorno sačuvane orgulje u Nuštru su svjedočanstvo djelovanja jedne majstorske radionice u Beču koja je gradila instrumente i na području Slavonije.

Prof. Zdenko Kušćer, “PETER TITZ (1823. – 1873.) graditelj fisharmonike u Osijeku”


Slavoljub Domaćinović (Nuštar, 1902. – Zagreb, 1978.)

Liječnik u Nuštru (do 1940.), Vinkovcima (1940. - 61.) i Zagrebu (1961. - 65.). Posebno se bavio problemima pedijatrije, borio se protiv ‘bijele kuge’, zastupao ideju važnosti duljeg dojenja i dr.

(prema usmenom priopćenju kćerke Vlaste Domaćinović).


Dragutin Khuen-Héderváry

Pariški list L’Aurore - “Magjaron postao je iz interesa [...]. Jer u vrijeme, kad je bio imenovan banom Hrvatske, poslije koje godine službovanja u Ugarskoj - bijaše pun puncat dugova i njegov posjed Nuštar, pritisnut hipotekama, bijaše blizu toga, da dodje na dražbu. Ali u 20 godina dohodci njegovih služba učiniše ga milionarom, nakon što se dugova sasvim oslobodio. A ta stvar ne bi se dala protumačiti, kad bi čovjek i časak uztvrdio, da osim dohodaka svoje službe, a to je 70.000 franaka na godinu, nije si znao stvoriti nuzgrednih dohodaka vrlo znatnih. Da se održi u svojoj časti, morao je pokazivati najpodliju servilnost naprama ugarskoj vladi, a najdrzovitiju tiraniju prema hrvatskom narodu.”

Prema Hrvatskom leksikonu, Zagreb 1996., D. Khuen-Héderváry rođen je 1849. u Bruntalu u Češkoj, a u relevantnoj literaturi da je rođen u Nuštru.


Rijeka Ervenica

Izvire sjeverno izvan pukovnijskog područja, na tričetvrt sata između naselja Nuštar i Cerić u provincijalu i teče od sjevera prema jugu, ima tri mlina, prolazi kroz stožerno mjesto Vinkovce gdje utječe u Bosut. (Rukopis iz habsburškog razdoblja slavonske povijesti)

Mica Orban-Kljajić, Josip Kljajić, “Scrinia Slavonica”.

Po hidronimu Jervenica nastao je toponim za dio između vodotoka i puta za Nuštar. Ervenica je vrlo zanimljiva hidrografska pojava kao jedini “protječući” vodotok porječja Bosuta.

Tkalac, “Porječje Bosuta”.

Đuro Šnajder (Nuštar, 1919. – Zagreb, 1993.), pjesnik

Uvršten u Antologiju hrvatske poezije druge polovice XX. stoljeća. Njegova djela: Poznanstva, Sam sa zemljom, Uvod u najnoviju hrvatsku prozu (izbor), Bijele zjene, Ljubavnici u tuđim očima, Znoj za čelik, Izabrana djela (Josip Barković, Đuro Šnajder)


Iz Šumarskog lista od 1947.

U Nuštru 1947. je postojala Niža šumarska škola.Prijevod

Pretraživanja:

Pogledajte fotografije i skidajte


Učitavam...

.

Anketa

Najstarije prezime u Nuštru je..
 

Prisutni za međusobno natipkavanjeNa mriži (odaberi ispod)

Prika na mriži max min

Powdered by EvNix

Sada na mriži:

Powdered by EvNix